مراحل نگارش یک مقاله علمی

نویسنده :مرکزمشاور تاریخ ثبت: 11:25:46 1397/03/120 نظر

تهيه گزارش از نتايج مطالعات و پژوهش‏هاي انجام شده، يكي از مهم‏ترين مراحل پژوهشگري به شمار مي‏رود؛ زيرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهاي علمي خود را در اختيار ساير محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم كه مهم باشد، به پيشرفت علم كمكي نخواهد كرد؛ چون رشد و گسترش هر عملي از طريق ارائه و به هم پيوستن دانشِ فراهم آمده از سوي فردفرد انديشمندان آن علم تحقق مي‏يابد.

همان طور كه پژوهشگر پيش از اقدام به پژوهش، نيازمند توجه و بررسي يافته‏هاي علمي پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند يافته‏هاي علمي خود را گسترش بخشد، ديگران نيز بايد بتوانند به يافته‏هاي پژوهشي او دسترسي پيدا كنند و با استفاده از آنها فعاليت‏هاي علمي خود را سازمان داده، در ترميم و تكميل آن بكوشند.

نکاتی که در نگارش مقاله علمی باید حتماً رعایت شود:

الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن

 1. تمام موضوعات مطرح شده‌اند.
 2. استدلال‌ها و بحث‌ها در کليت متن مرتبط هستند.
 3. منابع و مراجع ادبيات تحقيق آورده شده‌اند.
 4. منطق و پيوستگي بين استدلال‌ها رعايت شده است.

ب- برخورداري از يک سازمان منسجم:

 1. مقاله از يک ساختار شفاف مفهومي برخوردار است.
 2. عنوان‌ها و زير‌عنوان‌هاي مناسب، صحيح و مرتبطي به کار برده شده‌اند.
 3. نظام ارجاع دهي با ثبات و مناسب است.

پ- برخورداري از يک محوريّت تحقيقي در کلّيت و ترکيب مقاله:

 1. تفکر خلاق، ترکيب و استدلال ظهور و بروز دارد.
 2. دقت فکري در باره عنوان اصلي ديده مي‌شود.
 3. مفاهيم مرتبط به نحو مناسبي تحقيق شده‌اند.
 4. استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسيله مدارک و مستندات يا ارجاعات پشتيباني شده‌اند.
 5. شواهد کافي براي فهم موضوع وجود دارد.
 6. ادبيات تحقيق مورد نقد و تحليل قرار گرفته‌اند.
 7. ارتباط لازم بين ادبيات تحقيق و موضوع مورد تحقيق مقاله ارائه شده است.

ساختار عمومي مقاله

يک مقاله تحقيقي به طور کلي مي‌تواند در برگيرنده ساختاري مشابه ساختار زير باشد.

موضوع يا عنوان مقاله

 1. پرهيز از عنوان‌هاي کلي و روزنامه‌اي؛
 2. استفاده از صفت و موصوف‌هاي لازم براي گوياتر نمودن عنوان؛
 3. دارا بودن جذّابيت براي جذب مخاطب؛
 4. فشرده و مختصر و يادآوردني؛
 5. پرهيز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار
 6. توجه به اين نکته که عنوان يک برچسب است نه جمله.

نام مؤلف يا مؤلفان و سازمان وابسته

بعد از عنوان پژوهش، نام مؤلف يا مؤلفان ذكر مي‏شود و در سطر زير آن، نام دانشگاه يا مؤسسه كه هر يك از مؤلفان در آن مشغول به كارند، مي‏آيد. برای مشاهده اموزش این بخش به قسمت نگارش افیلیشن در سایتhttp://www.markazmoshaver.ir مراجعه نمایید.

چکیده

چكيده در حقيقت بخشي كامل، جامع و مستقل از اصل گزارش در نظر گرفته مي‏شود و نبايد پيش از انجام گزارش، پژوهش تهيه شود. طول چكيده براي مقاله، بستگي به روش‏هاي خاص هر مجله دارد و معمولاً بين صد تا 150كلمه پيشنهاد شده است.

 1. دربرگيرنده (معرفي کلي و گوياي تحقيق / بيان هدف و قلمرو تحقيق، اهميت کلّي تحقيق ، مروري فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّي به نوآوري‌ها و دستاوردهاي مقاله)؛
 2. پرهيز جدي از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌هاي ويژه؛
 3. رعايت کوتاهي و فشرده بودن ( در حد يک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)؛
 4. توجه به اين نکته که تعداد افرادي که چکيده را مي‌خوانند بسيار بيشتر از کساني است که مقاله را مي‌خوانند.

واژگان كليدي

معمولاً در انتهاي چكيده، واژگان كليدي پژوهش را بيان مي‏كنند تا به خواننده كمك كنند، پس از خواندن چكيده و آشنايي اجمالي با روند تحقيق، بفهمد چه مفاهيم و موضوعاتي در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است. تا سقف پنج کلمه و يا اصطلاح

مقدمه

هر مقاله علمي با يك مقدمه شروع مي‏شود و آن، خلاصه‏اي از فصل اول و دوم پايان نامه‏ها و رساله‏هاست كه به طور مختصر به بيان كليات تحقيق و بررسي مختصري از پيشينه آن مي‏پردازد؛ بنابراين در مقدمه مقاله مسئله تحقيق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنيادي و كاربردي به صورت مختصر بيان مي‏گردد و سپس به بررسي سوابق پژوهشي كه به طور مستقيم به موضوع تحقيق مرتبط است، پرداخته مي‏شود.

 1. تعريف مسئله و قلمرو تحقيق؛
 2. طرح اهميت تحقيق؛
 3. طرح سوابق تاريخي موضوع؛
 4. طرح طبقه‌بندي‌ها و شاخه‌هاي مرتبط با موضوع؛
 5. ارائه تعاريف اصطلاخات اصلي و علائم و اختصارات؛
 6. مروري کلي بر بقيه مقاله.
 7. اين بخش مي‌تواند با بخش بعدي ترکيب شود.

روشها

هدف اساسي از بيان روش آن است كه به گونه‏اي دقيق، چگونگي انجام پژوهش، گزارش گردد تا خواننده بتواند آن را تكرار نمايد و همچنين درباره اعتبار نتايج داوري كند؛ بنابراين مؤلف بايد همه مراحل اجرا، از جمله آزمودني‏ها، ابزارهاي پژوهش، طرح پژوهش، روش اجرا و روش تحليل داده‏ها را بيان كند.

نتايج ارائه خروجي‌هاي آزمايش‌ها، مدل‌ها يا محاسبات

در اين بخش، توصيف كلاميِ مختصر و مفيدي از آنچه به دست آمده‏است، ارائه مي‏شود. اين توصيف كلامي با اطلاعات آماري مورد استفاده، كامل مي‏شود و بهترين روش آن است كه داده‏ها از طريق شكل و نمودار يا جدول، نمايش داده شوند. ساختار بخش نتايج، معمولاً مبتني بر ترتيب منطقي پرسش‏ها يا فرضيه‏ها و نيز وابسته به تأييد شده بودن يا تأييد نشده بودن فرضيه‏هاست.

بحث

 1. استخراج اصول،روابط و ارائه تعميم‌هاي ممکن؛
 2. ارائه تحليل مدل يا تئوري؛
 3. ارائه ارتباط بين نتايج و تحليل‌ها.
 4. جمع بندي و نتيجه‌گيري طرح نتايج مهم و پيامدهاي آنها؛
 5. بيان استثناء ها و محدوديت‌ها؛
 6. طرح افق‌هاي تحقيقاتي براي ادامه و توسعه تحقيق.

تقدیر و تشکر(در صورت نياز)

قدرداني از مؤسسات و يا اشخاصي که در به ثمر رسيدن تحقيق و يا بهتر انجام شدن فعاليت‌هاي مربوط به مقاله تأثيرگذار بوده‌اند.

منابع

ارائه فهرست مرتب شده منابع

پيوست‌ها (در صورت نياز)

ارائه مطالب ضروري براي فهم و پشتيباني از مطالب اصلي مقاله

موارد ويرايشي

 1. رعايت ملاحظات دستوري در جملات و سعي در نوشتن جملات کوتاه و گويا؛
 2. شماره گذاري عنوان بخش‌ها و زيربخش‌ها؛
 3. شماره گذاري روابط و فرمول‌ها؛
 4. ارائه شرح مفيد و گويا در بالاي جداول و پائين شکل‌ها؛
 5. شماره گذاري جداول و شکل‌ها به طور جداگانه؛
 6. ارجاع دهي به هر جدول و يا هر شکل در متن از طريق شماره مربوطه؛
 7. رعايت دندانه‌گذاري مناسب به منظور تفکيک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار؛
 8. پرهيز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالي (نظير "مي" در آخر خط و "شود" در ابتداي خط بعدي)؛
 9. پرهيز از کپي‌کردن تصاوير ناخواناي مراجع و منابع، سعي در بازطراحي آنها با ذکر دقيق مأخذ در ذيل آنها.

   

موسسه مرکز مشاور با توجه به سابقه کاری و در اختیار داشتن اساتید برتر در امرمشاوره نگارش پروپوزال ، پایان نامه، تحلیل اماری ومشاوره نگارش مقاله در اصفهان و در تمامی نقاط کشور می تواند  شما دانشجویان را در نگارش پروپوزال و پایان نامه تان یاری نماید.

در این موسسه ارسال موضوع در تمامی رشته ها و گرایش ها برای دانشجویان عزیز به صورت کاملا رایگان انجام می پذیرد. در صورت تایید نشدن موضوع از طرف استاد و یا... دوباره موضوعات جدید ارسال می شود. با تشکر موسسه مرکز مشاور.03145267077-09106769901-09109272509

http://t.me/markazmoshaver8   ادرس کانال تلگرام

http://www.instagram.com/markazmoshaver8   ادرس پیج اینستا

http://plus.google.com/117151042928594180239  لینک گوگل پلاس

http://twitter.com/markazmoshaver1   ادرس تویتر

http://markazmoshaver.blogfa.com    وبلاگ موسسه مرکز مشاور